متخصصین
کلینیک فیزیوتراپی تسکین

دکتر مرضیه محمدی کجیدی

فیزیکال تراپیست

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شماره نظام پزشکی : ف - 4687

سرتیفیکیت تخصصی آسیب های ورزشی و ارتوپدی


  • تمام ثروتهای مادی نمی تواند جایگزین بهزیستی معنوی ، جسمی ، عاطفی و روحی شود.
    دکتر مرضیه محمدی کجیدی
    تسکین

برای رسیدن به آرامش روحی و جسمی همین حالا با ما تماس بگیرید